Rudy Musters Gedichten

Verhalen

WelkomWat de verhalen onderling gemeen hebben is dat zij uit dezelfde periode geschreven zijn en de personen die erin voorkomen bestaan hebben en nog bestaan. Het is vooral de intentie hoe iets gezien en vooral beleeft is. De verhalen zijn herkenbaar daar zij uit een persoonlijk leven zijn opgetekend om mij niet te verliezen in fantasie, hoewel dit een droom van een werkelijkheid is, zijn de namen niet uit beleefdheid omgezet maar zij vertegenwoordigen in het algemeen intensieve metamorfose. Hoop en verlies is de rondgang van het ouder worden. Materiële behoefte speelde geen rol, misschien voor anderen, voor mij speelde vooral de relatie met het zijn, hoe langzaam maar zeker De vertrouwelijke sfeer afbrokkelt waarover alleen verteld kan worden. Onderling zijn de verhalen ook verschillend, maar hun grootste overeenkomst is dat zij een deur konden openen waardoor ik even naar buiten kon.Rudy

© Rudy Musters
Gemaakt door Xw3b.nl gehost bij Zenid.net.